Bystrzyca Kłodzka 15.11.2021 r.

 

 

W Y K A Z N R 10/2021

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 o pow. 54,80m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 2 przy ul. Młyńskiej
w Gorzanowie.

 

1. Położenie lokalu –Gorzanów, ul. Młyńska nr 2

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 54,80 m2 położony
w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 61,38zł netto.

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 16.11.2021 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni
tj. do dnia 07.12.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 15.11.2021 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 tekst jednolity z póź. zm/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 10/2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej

lokalu użytkowego nr 6 o pow. 54,80m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca

Kłodzka położonego w budynku nr 2 przy ul. Młyńskiej w Gorzanowie.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 16.11.2021 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz nr 10/2021 dnia 15.11.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 położonego przy ul. Młyńskiej nr 2 w Gorzanowie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Jowita Kędzierska
Data publikacji:16.11.2021 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.11.2021
Informację aktualizował:Jowita Kędzierska
Data aktualizacji:16.11.2021 12:40