Zarządzenie nr 0050.307.2021 z dnia 04.10.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/95 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.308.2021 z dnia 04.10.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 302 i nr 303 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.309.2021 z dnia 04.10.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 301 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.310.2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.311.2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym


Zarządzenie nr 0050.312.2021 z dnia 08.10.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym


Zarządzenie nr 0050.313.2021 z dnia 08.10.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.314.2021 z dnia 08.10.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.315.2021 z dnia 11.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 - 2030"


Zarządzenie nr 0050.316.2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku".


Zarządzenie nr 0050.317.2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonywanie usług komunalnych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku".


Zarządzenie nr 0050.318.2021 z dnia 13.10.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45


Zarządzenie nr 0050.319.2021 z dnia 13.10.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.31.2021 z dnia 04 lutego 2021 r.


 Zarządzenie nr 0050.320.2021 z dnia 14.10.2021 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej na terenie wsi Wilkanów


 Zarządzenie nr 0050.321.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na miejsce postojowe


 Zarządzenie nr 0050.322.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach działki nr 32/3 o pow. 0,24 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.323.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki 621/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.324.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 148 i część 133, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.325.2021 z dnia 14.10.2021 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki 162, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.326.2021 z dnia 14.10.2021 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działek nr 92 i część 122, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.327.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Wilkanów


 Zarządzenie nr 0050.328.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.329.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego


Zarządzenie nr 0050.330.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego


Zarządzenie nr 0050.331.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego


Zarządzenie nr 0050.332.2021 z dnia 18.10.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 13 przy ul. Zdrojowej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.333.2021 z dnia 18.10.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleskiej nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.334.2021 z dnia 20.10.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1133 (AM2) położonej w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0050.335.2021 z dnia 20.10.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1125/2 (AM3) położonej w Starym Waliszowie


Zarządzenie nr 0050.336.2021 z dnia 20.10.2021 r. w sprawie sprzedaży działki nr 280 (AM2) położonej w Nowej Bystrzycy w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.337.2021 z dnia 20.10.2021 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1051 (AM2) położonej w Nowym Waliszowie w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.338.2021 z dnia 22.10.2021. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.298.2021 dot. przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie nr 0050.339.2021 z dnia 23.10.2021. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.333.2021 z dnia 18 października 2021 r.


 Zarządzenie nr 0050.340.2021 z dnia 27.10.2021. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 100, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.10.2021 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:23.11.2021 10:49