W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położone na terenie wsi Wilkanów  .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

miesięcznej stawki

czynszu dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

cz.1217/1        

 

    22m2   

 

B-22 m2   

budynek gospodarczy z przeznaczeniem na komórkę  

 

 

 18,04 zł netto

+ 23% VAT               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz  wchodzi w życie z dniem 25.10.2021r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 15.11.2021r.  

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje

roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami do dnia 

06.12. 2021r.

 

MS/MS

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

miesięcznej stawki

czynszu dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

cz.992        

 

    8m2   

 

B-8 m2   

budynek gospodarczy z przeznaczeniem na komórkę  

 

 

  6,56 zł netto

+ 23% VAT               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz  wchodzi w życie z dniem 25.10.2021r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 15.11.2021r.  

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje

roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami do dnia 

06.12. 2021r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykazy gruntów zabudowanych pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:25.10.2021 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.10.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:16.11.2021 12:27