Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Data publikacji:20.10.2021 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.10.2021
Informację aktualizował:Dorota Łukasik
Data aktualizacji:20.10.2021 14:29