Zarządzenie Nr 0050.242.2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie


Zarządzenie Nr 0050.243.2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 823 o pow. 0,84 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.244.2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.244a.2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.245.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie Nr 0050.246.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości


Zarządzenie Nr 0050.247.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu


Zarządzenie Nr 0050.248.2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie Nr 0050.249.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku


 Zarządzenie Nr 0050.250.2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie Nr 0050.251.2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.252.2021 z dnia 23.08.2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze 2021 roku


Zarządzenie Nr 0050.253.2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 129, 130, 131, część 132, 133, 172, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.254.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.178.2021 z dnia 31 maja 2021 r.


Zarządzenie Nr 0050.255.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długopole - Zdrój


Zarządzenie Nr 0050.256.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie cen drewna i drzew "na pniu" z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży drewna w 2021 r.


Zarządzenie Nr 0050.257.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.258.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie  dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie Nr 0050.259.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.260.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955/18 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.261.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr część 27, część 28,29, część 31, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.262.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1027/3 o pow. 0,2829 ha, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów


Zarządzenie Nr 0050.263.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 42/3 o pow. 0,7179 ha, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.264.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 116, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie Nr 0050.265.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 340 o pow. 130 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.266.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 162/2 o pow. 5 m2, położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.08.2021 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:08.10.2021 08:24