ZARZĄDZENIE NR 0050. 206 .2021 z dnia 01.07.2021 r.w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Topolice w granicach działek nr 23/3 o pow. 0,11 ha i 45 o pow. 0,11 ha, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Młoty w granicach działki nr 40/2 o pow. 0,26 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 97 o pow. 0,52 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.209.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 823 o pow. 0,84 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955/18 o pow. 0,30 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.211.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 0,12 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr cz. 173, cz. 187, 189, 192, 193 o łącznej powierzchni 4,9248 ha, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 10 o pow. 1,20 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Mostowice w granicach działki nr 17/3 o powierzchni 0,33 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.216.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 998 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


 ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 426/1, 426/2 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 0050.220.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działki nr 165 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Poniatów w granicach działki nr 105/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 149 o pow. 0,6848 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.223.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 340 o pow. 130 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


ZARZĄDZENIE NR 0050. 224 .2021 z dnia 19.07.2021 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym


ZARZĄDZENIE NR 0050. 225 .2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu oszacowania szkód w użytkach rolnych powstałych w wyniku gradobicia na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050. 226.2021 22.07.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1.


Zarządzenie nr 0050. 227.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 6.


Zarządzenie nr 0050. 228.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4.


Zarządzenie nr 0050. 229.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 6.


Zarządzenie nr 0050. 230.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.200.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.


Zarządzenie nr 0050. 231.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.181.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050. 232.2021 z dnia 22.07.2021 r. w    sprawie    sprzedaży    w    drodze    bezprzetargowej    na    rzecz   najemcy    lokalu użytkowego nr 16 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 3.


ZARZĄDZENIE Nr: 0050.233.2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.


ZARZĄDZENIE Nr: 0050.234.2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe


ZARZĄDZENIE Nr: 0050.235.2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 18 o pow. 30 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie Długopola Zdroju


ZARZĄDZENIE Nr: 0050.236.2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 34, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


ZARZĄDZENIE Nr: 0050.237.2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 10 o pow. 1,20 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2021 z dnia 28.07.2021 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 14 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.239.2021 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.241.2021 z dnia 30.07.2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łukasz Wróbel
Data publikacji:30.07.2021 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:08.10.2021 08:21