Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 przyznał Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku dotację na poniższe zadania:

 

  1. "Poprawa warunków integracyjnych i mieszkaniowych ludności romskiej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap"

Dotacja na remonty mieszkań romskich została przyznana w wysokości 39.880,00 zł.

Po raz piętnasty gmina ubiegała się o wsparcie finansowe, aby poprzez remonty mieszkań poprawić bystrzyckim Romom warunki lokalowe oraz higieniczno-sanitarne.

Realizatorem zadania jest Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.

Planowany jest remont budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Wolności 20 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

  1. „Lepszy start 2021”

Z dotacji w wysokości 350,00 zł zostanie zakupiona wyprawka szkolna dla jednego ucznia pochodzenia romskiego uczęszczającego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w roku szkolnym 2021/2022.

 

  1. „Pakiet wsparcia 2021”

Zadanie dotyczy zakupu dziesięciu zestawów przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakupu kart pracy. Wysokość przyznanej dotacji to 3.300,00 zł.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otrzymane przez gminę dotacje w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:06.10.2021 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:06.10.2021 09:28