Komunikat

z dnia 28 grudnia 2021r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na  wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom :

 

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Suma uzyskanych punktów razem

Wysokość dofinansowania

w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

 

Stacyjka dla dzieci 2022

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

ul. Międzyleśna 9,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

38,25

46 640,00   zł

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1057) i ogłoszeniu o konkursie.

 

 

Z przyczyn formalnych odrzucono poniższą ofertę  :

 

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Ocena formalna oferty

Wysokość dofinansowania

w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl , www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl , www.ForestFestival.eu

Fundacja Instytut Białowieski

ul. Rumiankowa 14/4

15-665 Białystok

negatywna

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat z dnia 28 grudnia 2021r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Karolina Kruk
Data publikacji:30.12.2021 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Kruk
Data na dokumencie:30.12.2021
Informację aktualizował:Karolina Kruk
Data aktualizacji:30.12.2021 14:54