Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2021 13:10 WTiKF.525/NGO Konsultacje społeczne w sprawie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego FOOTBALL KIDS zs. w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.11.2021 r. złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20.09.2021 13:24 WTiKF Zakończono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.
06.09.2021 13:01 WTiKF.520 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
10.08.2021 09:48 WTiKF.522/NGO / Konsultacje społeczne w sprawie oferty KS POLONIA Bystrzyca Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.07.2021 11:11 WTiKF.522/NGO Konsultacje społeczne w sprawie oferty ULKS Bystrzyca Kłodzka z dnia 05.07.2021 r. (data wpływu) złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.09.2020 14:16 WTiKF.540 WTiKFZakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021
04.09.2020 15:26 WTiKF.540 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
25.09.2019 09:21 WTiKF 520/2019.ngo Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.
09.09.2019 13:36 WTiKF 520/2019.ngo Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
27.09.2018 12:21 WTiKF Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie

1 2 3 4 następna