Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2021 15:14 Uchwała Nr XII/108/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13.12.2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
16.12.2021 15:12 Uchwała Nr XII/107/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13.12.2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
16.12.2021 15:09 Uchwała Nr XII/106/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13.12.2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżtowej na 2022 rok
14.09.2021 07:45 Uchwała nr XII/58/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 02.09.2021r w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
29.04.2021 09:11 Uchwała Nr XII/8/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16.04.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
25.01.2021 14:55 Uchwała nr III/11/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12.01.2021r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie przyjęcia WPF oraz uchwale budżetowej na 2021 rok
25.01.2021 14:44 Uchwała nr III/10/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12.01.2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej Nr XXXIV/282/2020 z dn.18.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok
23.12.2020 11:14 Uchwała nr III/131/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.15.12.2020r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000 zł
22.12.2020 14:59 Uchwała Nr XII/86/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
22.12.2020 14:57 Uchwała nr XII/87/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.07.12.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

1 2 3 4 5 6 następna