Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2021 14:58 Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)
28.12.2020 11:10 WTiKF.271.7.2020.ZP Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
18.12.2020 10:03 WTiKF.271.6.2020.ZP Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
14.12.2020 13:34 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
08.12.2020 09:58 Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2021 - 2023.
07.12.2020 11:43 Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
07.12.2020 11:18 Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
20.11.2020 11:29 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
10.11.2020 14:59 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
09.11.2020 13:30 Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.

1 2 3 4 5 6 następna