Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2021 13:19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
01.03.2021 14:18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 – droga dojazdowa.
05.01.2021 13:02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
05.01.2021 12:53 Informacja o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
05.01.2021 12:46 Informacja o udzieleniu zamówienia - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
29.12.2020 09:22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne pn. - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
28.12.2020 14:05 Informacja o udzieleniu zamówienia - Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
18.12.2020 11:47 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2021-2023.
17.12.2020 11:18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
10.12.2020 13:44 Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonywanie usług komunalnych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.

1 2 3 4 5 6 następna