Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2021 12:21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej dla zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka”.
12.08.2021 13:20 Zapytanie Ofertowe na wykonanie zadania: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka
10.05.2021 14:18 Informacja o wyborze oferty - Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
04.05.2021 14:53 Wyjaśnienia na zapytanie ofertowe ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
30.04.2021 14:47 Wyjaśnienia na zapytanie ofertowe ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
29.04.2021 13:46 Wyjaśnienia na zapytanie ofertowe ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
29.04.2021 13:44 Wyjaśnienia na zapytanie ofertowe ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
23.04.2021 14:47 Zapytanie ofertowe - Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednodostek organizacyjnych.
01.10.2020 12:23 WTiKF.271.20.2020 - zo na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
01.10.2020 12:19 Unieważnienie zapytania ofertowego nr WTiKF.271.18.2020 z dn. 01.09.2020 r. na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1 2 3 4 5 6 następna