Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2021 09:46 III-ci przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej nr 3C
19.07.2021 09:41 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1).
14.07.2021 15:31 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniatowie w granicach działki 105/1 - cele rolne
14.07.2021 15:24 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach części działki 165 - cele rolne
14.07.2021 15:22 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Gorzanowie w granicach działek 426/1 i 426/2 - cele rolne
14.07.2021 15:20 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 998 o pow. 67m2 - ogródek przydomowy
14.07.2021 15:18 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 943m2 - ogródek przydomowy
14.07.2021 15:16 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 600m2 - ogródek przydomowy.
30.06.2021 08:28 Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14
28.05.2021 09:23 I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8

1 2 3 następna