Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2021 11:55 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji regazyfikacji LNG" w Starej Bystrzycy.
06.12.2021 10:03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP - nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 4 punktów oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działce nr 33
03.12.2021 13:40 Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie IV spotkania w dniu 15.12.2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 Zespołu Lokalnej Współpracy nad przygotowaniem Projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016
01.12.2021 13:00 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.264.2021.MM
30.11.2021 09:44 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wrocławiu
29.11.2021 10:19 Informacja o dodatkoych polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego LIS
26.11.2021 13:34 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Projekt zabudowy działek ewidencyjnych nr 36, 40, 42, 103 obręb Piaskowice, gm. Bystrzyca Kłodzka”.
26.11.2021 13:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sześciu budynków jednorodzinnych z usługami wbudowanymi, budynkiem gospodarczym oraz drogą wewnętrzną dojazdową wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Wilkanów.
25.11.2021 13:09 E.524.10.2021 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2022
25.11.2021 09:07 WTiKF.525/NGO Ogłoszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka na 2022 r

1 2 3 4 5 6 następna