Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2021 14:16 E.524.12.2021 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”.
06.12.2021 14:09 E.524.11.2021 BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
23.11.2021 09:30 WTiKF.524.1.2022 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
08.03.2021 08:27 E. 524.5.2021 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja kobiet po mastektomii".
07.01.2021 12:17 E Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
29.12.2020 13:31 E.524.17.2020 Komunikat z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”.
07.12.2020 09:59 E.524.17.2020 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
16.11.2020 10:36 WTiKF Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
19.10.2020 12:24 E Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.
24.09.2020 11:09 E.524.12.2020 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"

1 2 następna