Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2019 13:40 Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku.
07.11.2019 11:08 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.000.000,00 zł przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie planowanego deficytu.
17.09.2019 09:25 Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13.
16.09.2019 14:15 WTiKF.271.2.2019.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Opracowanie, redakcja, skład, druk i dostawa turystycznych map rowerowych dla tras singletrack glacensis zlokalizowanych na pograniczu polsko–czeskim w ramach projektu, pn.: ”Singletrack Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
02.08.2019 13:41 Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2019/2020.
23.07.2019 13:14 Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2019/2020.
01.07.2019 13:34 Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy 18.
14.06.2019 11:36 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z ulicą Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej. (II)
14.06.2019 11:31 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z ulicą Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej. (I)
14.06.2019 11:08 Remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Waliszowie. (II)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna