Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2017 12:44 WTiKF/NGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok, określonego uchwałą nr LXXI/625/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 października 2014 r.
25.11.2016 10:51 WTiKF.520.2016 Uchwała Nr XXXI/259/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
02.11.2015 11:30 WTiKF Uchwała Nr XVII/132/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
24.04.2015 12:58 WT SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok, określonego uchwałą nr LVI/496/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 października 2013 r.
12.11.2014 14:51 WT Uchwała Nr LXXI/625/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
24.04.2014 08:37 WT SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, określonego uchwałą nr XXXV/360/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2012 r.
13.11.2013 08:35 WT/NGO Uchwała Nr LVI/496/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
05.11.2012 13:21 WT Uchwała Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
14.12.2011 13:10 WT Roczny Program współpracy na 2012 r.
21.02.2011 09:09 WT/NGO Uchwała Nr V/72/11 z dn. 27 stycznia 2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

poprzednia 1 2 3 następna