Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2018 09:48 WTiKF.524/NGO Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
20.04.2018 14:53 WTiKF.525.5.2018 Konsultacje społeczne w sprawie oferty Fundacji SZANSA zs. w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09.04.2018 r. (data wpływu) złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20.04.2018 14:42 WTiKF.525.4.2018 Konsultacje społeczne w sprawie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Football Kids” zs. w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17.04.2018 r. (data wpływu) złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20.04.2018 14:30 WTiKF.525.6.2018 Konsultacje społeczne w sprawie oferty Klubu Sportowego „Polonia” z dnia 11.04.2018 r. (data wpływu) złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.04.2018 12:48 WTiKF.525.3.2018 Konsultacje społeczne w sprawie oferty Fundacji Wilczym Szlakiem zs. w Międzygórzu z dnia 06.04.2018 r. (data wpływu) złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.04.2018 10:42 WTiKF.525.2.2018 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowaca, poddaje konsultacjom ofertę z dnia 29.03.2018 r. (data wpływu) na realizację zadania publicznego pn. „„Modernizacja pomieszczeń szkolnych w celu utworzenia szatni – poprawa infrastruktury bazy rekreacyjno – sportowej dla młodzieży szkolnej”.
28.09.2017 15:05 WTiKF Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.
14.09.2017 13:05 WTiKF.520.1.2017 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
30.08.2017 12:34 WTiKF.525.1.2017 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ULKS Bystrzyca Kłodzka, poddaje konsultacjom ofertę z dnia 23.08.2017 r. (data wpływu) na realizację zadania publicznego pn. „Inicjatywa jest nasza".
29.09.2016 11:34 WTiKF Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.

poprzednia 1 2 3 4 następna