Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2016 11:24 WTiKF.520 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka do udziału w tworzeniu rocznego programu współpracy na 2017 r.
23.08.2016 14:16 WTiKF.523.1.2016 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka do udziału w tworzeniu rocznego programu współpracy na 2017 r.
02.10.2015 13:10 WTiKF 1/2015 Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.
09.09.2015 09:22 WTiKF Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
26.09.2014 12:24 WT/NGO Zakończone konsultacje społeczne – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.
01.09.2014 08:44 WT/NGO Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej z a p r a s z a organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
21.10.2013 10:44 WT Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, poddaje konsultacjom ofertę Stowarzyszenia z dnia 15.10.2013 r. na realizację zadania publicznego pn. „Kłodzka Droga św. Jakuba. Wytyczenie i oznakowanie szlaku pieszego w Gminie Bystrzyca Kłodzka”.
10.10.2013 08:22 WT/NGO Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
20.09.2013 10:36 WT Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej z a p r a s z a organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
09.10.2012 08:15 WT 303.562.58.2012 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej poddaje konsultacjom ofertę Klubu Sportowego „Polonia” na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu".

poprzednia 1 2 3 4 następna