Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2020 14:55 Uchwała Nr XII/85/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok [
01.10.2020 15:21 Uchwała XII/63/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22 09 2020r w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
12.05.2020 15:17 Uchwała Nr XII/30/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2104.2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gmina za 2019 rok
07.02.2020 14:04 Uchwała nr XII/18/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2020 r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale budżetowej na 2020 rok
17.12.2019 08:25 Uchwała Nr XII/97/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20.12.2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
17.12.2019 08:22 Uchwała Nr XII/96/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10.12.2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok
08.11.2019 11:12 Uchwała nr XII/55/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.02.09.2019r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 12 200 000 zł
10.09.2019 14:47 Uchwała nr XII/59/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 05.09.2019 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r
16.04.2019 12:27 Uchwała XII/30/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12.04.2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
18.02.2019 13:05 Uchwała nr XII/20/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12.02.2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna