Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2018 11:43 Uchwała nr XII/1/2018 Składu Orzekającegio RIO z dnia 13.04.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
31.01.2018 14:15 Uchwała Nr III/48/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400817 z 21.12.2017-uchwale budżetowej na rok 2018
31.01.2018 14:11 Uchwała nr III/47/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/401/17 z 21 12 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2027 oraz uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400/17 z 21 12 2017r. -uchwale budżetowej na rok 2018
21.12.2017 12:09 III/311/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
21.12.2017 12:08 III/310/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018
21.12.2017 12:05 III/309/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
21.09.2017 14:11 III/204/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 17 200 000
21.09.2017 14:01 III/199/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
04.05.2017 13:59 Uchwała nr III/105/2017 Składu Orzekającegio RIO z dnia 25.04.2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
03.02.2017 10:15 Uchwała nr III/33/2017 Składu Orzekającego RIO z dnia 20.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionegow uchwale budżetowej na 2017 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna