Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2017 10:02 Uchwała nr III/32/2017 Składu Orzekającego RIO z dnia 20.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale budżetowej na rok 2017 i WPF na lata 2017-2027
20.12.2016 13:24 opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017
20.12.2016 13:21 opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym projekcie uchwały WPF na rok 2017
20.12.2016 13:13 opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2017
20.09.2016 13:52 Uchwała Nr III/173/2016 Składu Orzekającego RIO z dnia 07.09.2016r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
22.04.2016 13:37 Uchwala Nr III/71/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 11.04.2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za rok 2015
01.02.2016 15:14 III/26/2016 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale budżetowej na 2016 rok
01.02.2016 15:12 III/25/2016 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2016r. w sprawie opinii o możliowści sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2016
18.12.2015 15:13 Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016
18.12.2015 15:12 OPinia w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Bystrzyca Kłodzka

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna