Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2015 15:09 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
24.09.2015 12:41 uchwała III/186/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18.09.2015 w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 20145 roku
29.04.2015 12:47 Uchwała nr III/77/2015 Składu Orzekającegio RIO z dnia 14.04.2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
06.02.2015 10:32 Uchwała nr III/47/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 02.02.2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałe RM nr IV/59/15 z dnia 19.01.2015 w sprawie przyjęcia WPF na lata 2015-2022 oraz w uchwale RM nr IV/58/15 z dnia 19.01.2015 roku-uchwale budżetowej Gminy na rok 2015
22.12.2014 15:37 Uchwała nr III/309/2014 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11.12.2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015
22.12.2014 15:34 Uchwała nr III/308/2014 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11.12.2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej projekcie uchwały budżetowej na rok 2015
17.09.2014 09:03 uchwała III/189/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10.09.2014 w sprawie opinii o przedłozonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
09.04.2014 14:18 Uchwała Nr III/70/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
15.01.2014 10:42 Uchwała Nr III/2/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 07.201.2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr LVIII/508/13 z 09.12.2013 oraz uchwale LVIII8508/13 z 09.12.2013
05.12.2013 10:11 Uchwała nr III/214/2013 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26.11.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej projekcie uchwały budżetowej na rok 2014

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna