Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2020 10:05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
20.11.2020 12:19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
26.10.2020 10:58 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
23.10.2020 11:41 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
15.10.2020 09:12 WTiKF 271.20.2020-wo Informacja o wyborze oferty w ZO nr WTiKF.271.20.2020-zo z dn. 01.10.2020 r.
07.08.2020 13:53 Zamawiający: OSP Stary Waliszów - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.
29.07.2020 10:17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej.
24.07.2020 14:25 Informacja o udzieleniu zamówienia - Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka.
23.07.2020 07:18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
21.07.2020 07:53 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna