Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2020 12:29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2).
30.04.2020 09:28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
17.04.2020 13:06 Wynik zapytania o cenę na rozgraniczenie
03.04.2020 10:15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”.
12.03.2020 09:17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap.
06.03.2020 08:57 Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.2.2020
06.03.2020 08:56 Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.1.2020
04.03.2020 09:21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap III – trakt pieszy: ul. Krótka-Kupiecka.
11.02.2020 09:28 Informacja o udzieleniu zamówieniu - Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Bystrzyca Kłodzka.
04.02.2020 11:19 Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonywanie usług komunalnych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna