Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2019 09:43 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie.
07.03.2019 14:17 WTIKF.271.2.2019-zo Informacja - protokół z postępowania na wyłonienie wykonawcy robót Góra parkowa - Etap I cz. 1 łąka kwietna
01.03.2019 08:46 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.
23.01.2019 13:21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
23.01.2019 13:18 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
14.01.2019 10:01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka.
03.01.2019 14:53 WTiKF.271.6.2.2019-wo Informacja o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka"
27.12.2018 12:17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku.
20.12.2018 12:10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
25.10.2018 12:46 Informacja o wyniku postępowania - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna