Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2019 13:49 Zapytanie ofertowe - Dostawa specjalistycznej pilarki ratowniczej STIHL 462 CMR
13.08.2019 11:02 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka"
02.07.2019 08:06 WTiKF.271.04.2019 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa umundurowania bojowego dla drużyny strażaków w ramach projektu 10 lat razem
02.07.2019 08:00 WTiKF.271.03.2019 Zapytanie ofertowe Dostawa dwóch aparatów oddechowych z butlami kompozytowymi wraz z sygnalizatorami bezruchu dla strażaków w ramach projektu 10 lat razem
29.03.2019 09:29 Zapytanie o cenę na wykonanie rozgraniczenia
22.03.2019 14:32 WTiKF.271.01.2019.KF Zapytanie ofertowe - wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu 10 lat razem
21.02.2019 12:23 WTIKF.271.2.2019-zo Zapytanie ofertowe - na zadanie "Wykonanie założenia parkowo–leśnego Góra parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej- Etap I, część 1: wykonanie łąki kwietnej"
10.01.2019 07:52 Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
10.01.2019 07:48 Zapytanie ofertowe: Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
06.12.2018 11:14 WTiKF.271.6.2.2018 - zo Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna