Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2018 12:05 WTiKF.434.11.2.2018 bk ZAPYTANIE OFERTOWE na napisanie tekstu autorskiego oraz wykonanie ilustracji do bajkowego przewodnika o Bystrzycy Kłodzkiej o nazwie „Bystrzyca Kłodzka miasto z duchem. Baśnie i legendy -13 odsłon bystrzyckich duchów”
22.06.2018 13:47 WTiKF.271.18.2.2018-zo WTiKF.271.18.2.2018-zo/ Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie,wykonanie oraz dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych w postaci biletów wstępów oraz książeczki wraz z kredkami do kolorowania.
13.06.2018 12:31 WTiKF.271.02.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę ścianki wspinaczkowej wraz z platformą transportową.
15.05.2018 08:19 Zapytanie ofertowe: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
27.04.2018 12:29 E.271.2.2018 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bysrtrzyca Kłodzka
26.04.2018 14:44 E.271.1.2018 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w szkole w Wilkanowie
14.03.2018 14:14 Zapytanie o cenę na wykonanie rozgraniczeń
14.03.2018 10:18 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z ulicą Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej - dokumentacja”.
22.02.2018 10:33 WTiKF.271.11.1.2018-zo wykonanie, dostarczenie oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dwóch wzorów replik zbroi rycerskich (XIV – XVI w.) ze stali wraz z elementami uzbrojenia (kopia, tarcza, miecz)
19.01.2018 10:41 WTiKF 271.1.2.2018-zo Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka (Masyw Śnieżnika – Pętla pod Śnieżnikiem)””.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna