Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2021 10:31 Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE LIS
11.10.2021 12:17 Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC
11.10.2021 12:16 Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE MUFLON
11.10.2021 12:14 Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE HUBERTUS
08.10.2021 14:37 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 4 punktów oświetlenia drogowego na działce nr 33 w Długopolu Dolnym w ciągu drogi powiatowej nr 3235D
07.10.2021 08:01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia w Gorzanowie
05.10.2021 12:06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie mostu na potoku Pławna na dz. nr 580 w ciągu drogi wewn. ( dz. nr 582/2 i 613) w Pławnicy
23.09.2021 13:09 Obwieszczenie o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża Romanowo-Waliszów Południe skał dolomitowych" i wystąpieniu do organów uzgadniajacych raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
21.09.2021 10:52 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE STACJI REGAZYFIKACJI LNG" W STAREJ BYSTRZYCY.
16.09.2021 13:50 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ul. Orężnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna