Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2021 11:47 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
24.08.2021 12:18 Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16.08.2021
05.08.2021 11:44 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.173.2021.MM
30.07.2021 13:47 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia ( do 0,7 MPa ) w Gorzanowie
22.07.2021 08:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów II o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1 w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka.
22.07.2021 08:39 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów I o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1 w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka.
21.07.2021 09:42 Postanowienie o sporostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji nr RGŻ.6220.3.6.2021 z dnia 17.06.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”
20.07.2021 15:08 Obwieszczenie o podjęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji regazyfikacji LNG" w Starej Bystrzycy
14.07.2021 14:55 Informacja w sprawie opiniowania listy zmian obszarów Natura 2000
12.07.2021 13:10 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.159.2021.AG

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna