Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2021 14:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP - nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu oświetlenia drogowego na działce nr 601/2 w miejscowości Stara Łomnica
24.06.2021 14:28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP - nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej na działkach nr 337/1 i 344 ( obręb Nowa Bystrzyca)
23.06.2021 13:39 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”.
23.06.2021 11:38 RGŻ.6220.13.16.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”
16.06.2021 10:40 Wieloobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2020-2024
09.06.2021 11:04 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.113.2021.AG
01.06.2021 12:44 Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Nowym Waliszowie na działkach nr 354 i 355
24.05.2021 14:48 ZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.94.2021.MM
24.05.2021 14:46 ZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.100.2021.AG
11.05.2021 13:58 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 04.05.2021 r. o wszczęciu post. adm. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oświetlenia ulicznego w Starej Łomnicy na dz. nr 601/2

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna