Beata Dańkowska-Szczygieł

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Biuro Rady Miejskiej
Telefon
(74) 8 117-681