Rejestr zmian w biuletynie

23.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 kwietnia 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednodostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 28.04.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrtowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 28.04.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 28.04.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 26.04.2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 27.04.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 26.04.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 26.04.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.123.2021 z dnia 19.04.2021 r. -123.2021.pdf"

22.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 14.04.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie adm. w spr. zmiany decyzji nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na dz. nr 179dr obr. Zacisze i nr 1 obr. Niedźwiedna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza B-cy Kl. o wydaniu decyzjiuwarzającej postępowanie w spr. zm. decyzji ICP 18_2020.pdf -Obwieszczenie Burmistrza B-cy Kl. o wydaniu decyzji uwarzającejpostępowanie w spr. zm. decyzji ICP 18_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 14.04.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie adm. w spr. zmiany decyzji nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na dz. nr 179dr obr. Zacisze i nr 1 obr. Niedźwiedna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 14.04.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie adm. w spr. zmiany decyzji nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na dz. nr 179dr obr. Zacisze i nr 1 obr. Niedźwiedna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Burmistrza B-cy Kł. o wszczęciupost. w spr. wydania decyzji ICP w Nowej Bystrzycy.pdf - ObwieszczenieBurmistrza B-cy Kł. o wszczęciu post. w spr. wydania decyzji ICP wNowej Bystrzycy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 21.04.2021 r. o wszczęciu post. adm. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie drogi wewnętrznej (łącznika między drogą publiczną nr 119750D a drogą wewnętrzną - dz. nr 344 obr. Nowa Bystrzyca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 14.04.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie adm. w spr. zmiany decyzji nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na dz. nr 179dr obr. Zacisze i nr 1 obr. Niedźwiedna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2021

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna