Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.178.2021 z dnia 31.05.2021 r. -Zarządzenie Komisja mieszkaniowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.177.2021 z dnia 31.05.2021 r. -177.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.178.2021 z dnia 31.05.2021 r. -178.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.162.2021 z dnia 24.05.2021 r. -162.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 7.06.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 7 czerwca 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 102/2021 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Nowym Waliszowie na działkach nr 354 i 355
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Nowym Waliszowie na działkach nr 354 i 355
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(XLI) 28.05.2021.pdf - (XLI) 28.05.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (LXI) 28.05.2021.pdf - (LXI) 28.05.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(XL)30.04.2021.pdf - (XL)30.04.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (LX)30.04.2021.pdf - (LX)30.04.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 21 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja dodatkowa 2020.pdf - informacja dodatkowa2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik inf dodatkowa 2020.pdf - inf dodatkowa 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.173.2021 z dnia 28.05.2021 r. -173.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.173.2021 z dnia 28.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.173.2021 komisja ocena wniosków dotacjeprzyłącza.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie Muzeum Filumenistyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie Biblioteka Publiczna Miasta i GminyBystrzyca Kłodzka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie MGOK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.135.2021 z dnia 12.05.2021 r. -135.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.136.2021 z dnia 12.05.2021 r. -136.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.137.2021 z dnia 12.05.2021 r. -137.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.166.2021 z dnia 26.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.166.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.166.2021 z dnia 26.05.2021 r. -166.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.167.2021 z dnia 26.05.2021 r. -167.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.167.2021 z dnia 26.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.167.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna