Rejestr zmian w biuletynie

18.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25 czerwca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 czerwca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 23 czerwca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A położonego przy ul. Kolejowej nr 3C w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dolnoąląskiej izby Rolniczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dolnoąląskiej izby Rolniczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dolnoąląskiej izby Rolniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2021 z dnia 27.04.2021 r. -126.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2021 z dnia 27.04.2021 r. -126.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.186.2021 z dnia 10.06.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.186.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.187.2021 z dnia 10.06.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.187.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wieloobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2020-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 22 czerwca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 22 czerwca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21 czerwca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 21 czerwca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Nr 33.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow.15,00m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem na garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Nr 32.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow.15,00m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem na garaż.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W Y K A Z nr 31/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1) o pow. 3335m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna