Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Decyzja o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.180.2021 z dnia 02.06.2021 r. -180.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.183.2021 z dnia 07.06.2021 r. -183.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.184.2021 z dnia 07.06.2021 r. -184.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.148.2021 z dnia 17.05.2021 r. -148.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.149.2021 z dnia 17.05.2021 r. -149.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.150.2021 z dnia 17.05.2021 r. -150.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.151.2021 z dnia 17.05.2021 r. -151.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.152.2021 z dnia 17.05.2021 r. -152.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.153.2021 z dnia 17.05.2021 r. -153.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.154.2021 z dnia 17.05.2021 r. -154.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.155.2021 z dnia 17.05.2021 r. -155.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.156.2021 z dnia 17.05.2021 r. -156.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.168.2021 z dnia 26.05.2021 r. -168.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.169.2021 z dnia 26.05.2021 r. -169.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.170.2021 z dnia 26.05.2021 r. -170.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.171.2021 z dnia 26.05.2021 r. -171.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.172.2021 z dnia 26.05.2021 r. -172.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.147.2021 z dnia 17.05.2021 r. -147.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotyczaca zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego tj. folie, siatki, sznurki itp.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.188.2021 z dnia 18.06.2021 r. -ZARZĄDZENIE Nr 0050.188.2021 - powołanie POI M.Kruk.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.174.2021 z dnia 28.05.2021 r. -Zarządzenie 0050.174.2021 - mandaty poprawione.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.175.2021 z dnia 28.05.2021 r. -ZARZĄDZENIE Nr 0050.175.2021 - zmiana Regulaminu Pracy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.175.2021 z dnia 28.05.2021 r. -175.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.174.2021 z dnia 28.05.2021 r. -174.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.190.2021 z dnia 21.06.2021 r. -190.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.190.2021 z dnia 21.06.2021 r. -Zarządzenie Komisja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pokora Artur.pdf - Pokora Artur.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.174.2021 z dnia 28.05.2021 r.- 174.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz - Renata Surma.pdf"

21.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.188.2021 z dnia 18.06.2021 r. -188.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.174.2021 z dnia 28.05.2021 r. -174.pdf"

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna