Rejestr zmian w biuletynie

16.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami.doc

14.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniatowie w granicach działki 105/1 - cele rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach części działki 165 - cele rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Gorzanowie w granicach działek 426/1 i 426/2 - cele rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 998 o pow. 67m2 - ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 943m2 - ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o pow. 600m2 - ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie opiniowania listy zmian obszarów Natura 2000
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie opiniowania listy zmian obszarów Natura 2000
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. -akt normatywny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. -Akt normatywny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. -uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. -Uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. -uzasadnienie- zmiana planu wydatków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. -zał. nr 1 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.205.2021 z dnia 30.06.2021 r. -zał. nr 2 wykaz zadań majątkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.193.2021 z dnia 22.06.2021 r. -193.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. Dyrektor Muzeum Filumenistycznego - MałgorzataJaworska na dzień odwołania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Muzeum Filumenistycznego - Paweł Pawlik nadzień powołania.pdf"

12.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.159.2021.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna