Rejestr zmian w biuletynie

16.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Ulotka NSP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym - na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze - stanowisko ds dochodówi ewidencji środków trwałych_000.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym - na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze - stanowisko ds dochodówi ewidencji środków trwałych_001.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym - na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze - stanowisko ds dochodówi ewidencji środków trwałych_002.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym - na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze - stanowisko ds dochodówi ewidencji środków trwałych_003.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym - na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze - dochody FN — nazastępswto.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi klienta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.obslugi klienta.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym - na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi klienta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Informacja o wynikach naboru na stanowiskods. obslugi klienta.doc

15.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.120.2021 z dnia 14.04.2021 r. -regulamin.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.120.2021 z dnia 14.04.2021 r. - ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2021 - ogłoszenie konkursuna stanowiskodyrektora muzeum.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.121.2021 z dnia 15.04.2021 r. - ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2021 - zmiana terminu pracy w war.pandemii.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.120.2021 z dnia 14.04.2021 r. -120.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.120.2021 z dnia 14.04.2021 r. -regulamin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.121.2021 z dnia 15.04.2021 r. -121.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z dostępności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - sprawozdanie z dostępności.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z dostępności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie o dostępności.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 21 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Nabór na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektoraMuzeum Filumenistycznego_000.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektoraMuzeum Filumenistycznego_001.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektoraMuzeum Filumenistycznego_002.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektoraMuzeum Filumenistycznego_003.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Nabór dyrektora Muzeum.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - za+é. nr 1dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - za+é. nr 2wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - za+é. nr 4f.so+éecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - uzasadnienie-zmianaplanu wydatk+-w.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - zarządzenie0050.95.2021.zip
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - zarządzenie0050.95.2021.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2021 - zał. nr 3 wykazzadań majątkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.63.2021.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi klienta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.obslugi klienta.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 21 kwietnia 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 16 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 22. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień21.12.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 18. Przychody i koszty zakładu budżetowego CIS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 19, 20, 21. Wykonanie planu finansowego przez instytytucjekultury.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 13. Fundusz sołecki na 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 14. Dochody z opłat z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedażnap. alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 15. Dochody i wydatki zw. z realizacją zadań w ramachwsparcia ze środków RFiL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 16. Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionymrachunku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 17. Dochody i wydatki zw. z realizacją zadań na podst.porozumień między JTS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 9. Zestawienie zrealizowanych wydatków majatkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 10. Dochody i wydatki zw. z gromadz. środków z opłat ikar za korzyst. ze środowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 11. Dochody i wydatki zw. z gromadz. środków z opłatamiza odpady komunalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 12. Wydatki współfinansowane ze środków UE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 5. Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatkówbudżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 6. Przychody i rozchody budżetu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 7. Dochody i wydatki na zadania zlecone.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 3. Dochody budżetowe według źródeł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 4. Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodówbudżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Informacja ogólna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Spis treści.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -Załącznik 2. Zmiany planowanych wydatków budżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.101.2021 z dnia 08.04.2021 r. -101.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi klienta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do przetargu w dniu 14.04.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna