Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.100.2021 z dnia 07.04.2021 r. -100.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.100.2021 z dnia 07.04.2021 r. -100.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.98.2021 z dnia 01.04.2021 r. wspr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego - 98.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.98.2021 z dnia 01.04.2021 r. wspr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego - ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2021 -zmiana regulaminu organizacyjnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.93.2021 z dnia 30.03.2021 r. -93.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. -94.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.96.2021 z dnia 31.03.2021 r. -96.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.96.2021 z dnia 31.03.2021 r. -ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2021 - komisja rekrutacyjna BOK.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.97.2021 z dnia 01.04.2021 r. -97.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.97.2021 z dnia 01.04.2021 r. -97.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.98.2021 z dnia 06.04.2021 r. -98.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.98.2021 z dnia 06.04.2021 r. -ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2021 - zmiana regulaminu organizacyjnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2021 dnia 07.04.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.86.2021 z dnia 18.03.2021 -86.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2021 z dnia 18.03.2021 -87.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2021 z dnia 11.03.2021 -71.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2021 z dnia 11.03.2021 -72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2021 z dnia 11.03.2021 -73.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2021 z dnia 11.03.2021 -74.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2021 z dnia 11.03.2021 -75.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2021 z dnia 11.03.2021 -76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2021 z dnia 11.03.2021 -77.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2021 z dnia 11.03.2021 -78.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2021 z dnia 11.03.2021 -79.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2021 z dnia 11.03.2021 -70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2021 z dnia 11.03.2021 -61.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2021 z dnia 11.03.2021 -62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2021 z dnia 11.03.2021 -63.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2021 z dnia 11.03.2021 -64.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2021 z dnia 11.03.2021 -65.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2021 z dnia 11.03.2021 -66.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2021 z dnia 11.03.2021 -67.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2021 z dnia 11.03.2021 -68.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2021 z dnia 11.03.2021 -69.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2021 z dnia 11.03.2021 -57.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 11.03.2021 -58.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2021 z dnia 11.03.2021 -59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2021 z dnia 11.03.2021 -60.pdf"

06.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. dyskusji publicznej w dn. 09.04.2021 r. nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł. dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sasiedztwie, oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. dyskusji publicznej w dn. 09.04.2021 r. nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł. dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie, oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. dyskusji publicznej w dn. 09.04.2021 r. nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł. dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sasiedztwie, oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII_329_2021.pdf - XXXVIII_329_2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII_330_2021.pdf - XXXVIII_330_2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII_331_2021.pdf - XXXVIII_331_2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII_332_2021.pdf - XXXVIII_332_2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII_333_2021.pdf - XXXVIII_333_2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII_334_2021.pdf - XXXVIII_334_2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna