Rejestr zmian w biuletynie

31.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Komunikat z dnia 31 marca 2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego - marzec 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2021 z dnia 30.03.2021 r. -0050.92.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.73.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.74.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.75.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.76.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.77.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.78.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.79.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.86.2021 z dnia 18.03.2021 -0050.86.2021(1).doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2021 z dnia 18.03.2021 -0050.87.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.68.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.69.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.70.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.71.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.72.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.61.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.62.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.63.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.64.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.65.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.66.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.67.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.57.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.58.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.59.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.60.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z dostępności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnienia zpowodu Covid-19.doc - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnieniaz powodu Covid-19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnieniaz powodu Covid-19.doc - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawiezwolnienia z powodu Covid-19.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2021 z dnia 18.03.2021 r. -zarządzenie 2021 mastektomia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2021 z dnia 18.03.2021 r. -ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta Rb 28S na 31 12 2020.pdf - korekta Rb 28S na31 12 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta Rb 30 na IV kw 2020.pdf - korekta Rb 30 naIV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta Rb 27S 12 2020.pdf - korekta Rb 27S 122020.pdf"

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna