Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -akt normatywny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -Akt normatywny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -uzasadnienie-zmiana planu wydatków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -uzasadnienie- zmiana planu dochodów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -zał. nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -zał. nr 3 zadania majątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -zał. nr 4 dotacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 30.06.2021 r. -zał.nr 5 f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie oferty ULKS Bystrzyca Kłodzka z dnia 05.07.2021 r. (data wpływu) złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.204.2021 z dnia 30.06.2021 r.- 204.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.204.2021 z dnia 30.06.2021 r. - ZARZĄDZENIE SCAN.pdf"

07.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.192.2021 z dnia 22.06.2021 r. -192.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.204.2021 z dnia 30.06.2021 r. -204.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna