Rejestr zmian w biuletynie

28.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy za rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Raport o stanie gminy za 2020 -.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy za rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Raport o stanie gminy za 2020.pdf

27.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 maja 2021r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie narok 2021.pdf - pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie na rok2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 maja 2021r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf - pkt6.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 maja 2021r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.3. Projekt uchwały - udzielenie pomocyfinansowej Powiatowi.pdf - pkt 6.3. Projekt uchwały - udzielenie pomocyfinansowej Powiatowi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 maja 2021r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 7. Projekt uchwały - udzielenia Burmistrzowiwotum zaufania.pdf - pkt 7. Projekt uchwały - udzielenia Burmistrzowiwotum zaufania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 maja 2021r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 8. Projekt uchwały - zatwierdzeniesprawozdań.pdf - pkt 8. Projekt uchwały - zatwierdzeniesprawozdań.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 maja 2021r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 9. Projekt uchwały - absolutorium dlaBurmistrza.pdf - pkt 9. Projekt uchwały - absolutorium dlaBurmistrza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 maja 2021r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podatników, którym odroczono/rozłożono na raty termin płatności podatków w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podatników, którym umorzono podatki w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.160.2021 z dnia 18.05.2021 r. -0050.160.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.139.2021 z dnia 13.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.139.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.139.2021 z dnia 13.05.2021 r. -139.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.140.2021 z dnia 13.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.140.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.140.2021 z dnia 13.05.2021 r. -140.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.141.2021 z dnia 13.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.141.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.141.2021 z dnia 13.05.2021 r. -141.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.142.2021 z dnia 13.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.142.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.142.2021 z dnia 13.05.2021 r. -142.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.143.2021 z dnia 13.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.143.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.143.2021 z dnia 13.05.2021 r. -143.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.144.2021 z dnia 13.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.144.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.144.2021 z dnia 13.05.2021 r. -144.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.145.2021 z dnia 13.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.145.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.145.2021 z dnia 13.05.2021 r. -145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.160.2021 z dnia 18.05.2021 r. -160.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.118.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.119.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.119.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.102.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.102.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.103.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.103.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.104.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.104.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.105.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.105.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.107.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.107.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.108.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.109.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.109.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.110.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.110.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.111.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.111.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.112.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.113.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.113.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.114.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.114.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.115.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.116.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.117.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.106.2021 z dnia 08.04.2021 r. -0050.106.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.106.2021 z dnia 08.04.2021 r. -106.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Rok 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.132.2021 z dnia 06.05.2021 r. -132.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - STRAŻ MIEJSKA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - STRAŻ MIEJSKA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ.docx
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 18.01.2021.pdf - Wnioski KRiZG18.01.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 22.02.2021.pdf - Wnioski KRiZG22.02.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 22.03.2021.pdf - Wnioski KRiZG22.03.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 26.04.2021.pdf - Wnioski KRiZG26.04.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 11.05.2021.pdf - Wnioski KRiZG11.05.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KSWiP 20.01.2021.pdf - Wnioski KSWiP20.01.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KSWiP 24.03.2021.pdf - Wnioski KSWiP24.03.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KSWiP 28.04.2021.pdf - Wnioski KSWiP28.04.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.05.2021

Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.94.2021.MM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.100.2021.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.161.2021 z dnia 21.05.2021 r. -161.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.158.2021 z dnia 18.05.2021 r. - 158.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.159.2021 z dnia 18.05.2021 r. - 159.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.158.2021 z dnia 18.05.2021 r. - 158.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.159.2021 z dnia 18.05.2021 r. - 159.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna