Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza B-cy Kł. dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - G. Parkowa.pdf - Wyjaśnieniado SIWZ - G. Parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - G. Parkowa.docx- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - G. Parkowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.322.2020 z dnia 28.12.2020 r. -322.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 30.12.2020 w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnieie do 0,5MPa) w ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na dz. nr 179dr obr. Zacisze i dz. nr 1 obr. Niedźwiedna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o możliwosci wypowiedzenia się i zapoznania z zebraną w sprawie dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo ub w całości na działce ewidencyjnej nr 367/2 obręb Stary Waliszów, gm. Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata miejscowa 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatków lokalnych obowiązujące w 2021 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik * - XXXIII_268_2020 - stawki podatku odnieruchomości na 2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatków lokalnych obowiązujące w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała XXXIII_268_2020 - stawki podatku odnieruchomości na 2021.pdf - uchwała XXXIII_268_2020 - stawki podatkuod nieruchomości na 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od środków transportu obowiązujące w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cena żyta i drewna na 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatków lokalnych obowiązujące w 2021 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "XXXIII_268_2020 - stawki podatku odnieruchomości na 2021" na "*"
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatków lokalnych obowiązujące w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.353.2020.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... następna