Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/87/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.07.12.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/86/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/87/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.07.12.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/85/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - skarpy.pdf -Informacja z otwarcia ofert - skarpy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.313.2020 z dnia 22.12.2020 r. -doc09934520201222111952.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.312.2020 z dnia 18.12.2020 r. -312.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.304.2020 z dnia 14.12.2020 r. -304.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.303.2020 z dnia 11.12.2020 r. -303.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wwersja tekstowa" na "wersja tekstowa"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... następna