Rejestr zmian w biuletynie

25.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.82.2021 z dnia 15.03.2021 r. -82.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.82.2021 z dnia 15.03.2021 r. -Zarządzenie nr 0050. 82.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.83.2021 z dnia 15.03.2021 r. -83.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.83.2021 z dnia 15.03.2021 r. -Zarządzenie nr 0050. 83.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2021 z dnia 15.03.2021 r. -84.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2021 z dnia 15.03.2021 r. -Zarządzenie nr 0050. 84.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2021 z dnia 18.02.2021 r. -43.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2021 z dnia 18.02.2021 r. -43.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykaz Nr 9.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek nr 81/3 i 81/4 o łącznej powierzchni 0,3002 ha położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.89.2021 z dnia 22.03.2021 r. -ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021 w spr. zasad funkcjonowania Urzędu wokresie pandemii.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.89.2021 z dnia 22.03.2021 r. -89.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 24 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 marca 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 24 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 23 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 23 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowe.j
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... następna