Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Informacja za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2021 - ZARZĄDZENIE NR0050.41.2021 zmiana Regulaminu org..doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2021 - ZARZĄDZENIE NR0050.41.2021 zmiana Regulaminu org..doc"

24.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - 41.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - A3 zarz2 bezpieczątki — kopia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - A3 zarz2 bezpieczątki — kopia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - Schematnadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - Schematnadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2021 - 41.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2021 załącznik nr 1 - A3zarz2 bez pieczątki — kopia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2021 załącznik nr 1 - A3zarz2 bez pieczątki — kopia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2021 załącznik nr 2 -Schemat nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2021 załącznik nr 2 -Schemat nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDOSTĘPNIANIU AKTÓW PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - informacja o udostępnianiu aktówprawnych.doc
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDOSTĘPNIANIU AKTÓW PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - informacja o udostępnianiu aktówprawnych.doc"

23.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza B-cy Kł. dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka, obejmujacego obszar działek nr 57/1, 57/2 i 203/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Nr 8/2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 471/2 o pow.15,90m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem pod garaż.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, obejmujacego obszar działek nr 57/1, 57/2, 203/1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza B-cy Kł. dot. dyskusjipublicznej w dniu 26.02.2021.pdf - Informacja Burmistrza B-cy Kł. dot.dyskusji publicznej w dniu 26.02.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, obejmujacego obszar działek nr 57/1, 57/2, 203/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2021 - ZarządzenieBurmistrza z 09.02.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2021 - ZARZĄDZENIE.koordynator.docx"
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 57/12 i 57/13.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kopia_mapy_ewidencyjnej 57-12, 57-13.pdf -Kopia_mapy_ewidencyjnej 57-12, 57-13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 57/12 i 57/13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 57/12 i 57/13.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RbST.pdf - RbST.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2021 - 39.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2021 - 44.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... następna