Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - Załącznik nr 4Eoceny stanowiska urzędnicze nowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - Załącznik nr 4Eoceny stanowiska urzędnicze nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - 23.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - 23.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2021 - ZARZĄDZENIE NR0050.21.2021 w sprawie legitymacji służbowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2021 - Załącznik Nr 3 dozarządzenia w sprawie legitymacji słuzbowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - ZARZĄDZENIE Nr0050.23.2021 - zmiana zasad ocen pracowników.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - Załącznik nr 4Aoceny stanowiska kierownicze nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - Załącznik nr 4Boceny - zastępcy kierowników nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - Załącznik nr 4Coceny stanowiska samodzielne nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - Załącznik nr 4Doceny stanowiska kierownicze nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - Załącznik nr 4Eoceny stanowiska urzędnicze nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2021 - 21.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2021 - 23.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze zestawienie petycji za 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 5 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 5 lutego 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Nabór ogłoszenie NSP 2021.pdf - Nabórogłoszenie NSP 2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór ogłoszenie NSP2021z.pdf - Nabór ogłoszenieNSP2021z.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji paneli fotowoltaicznych „Stara Bystrzyca PV” o mocy 5MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w miejscowości Stara Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, na dz. ewid. nr 320/2 i cz. dz. ewid. nr 313/2”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.pdf -Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.doc -Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2021 - 7.2021.pdf"

01.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP2021.pdf - Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, obejmujacego obszar działek nr 57/1, 57/2, 203/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2021 - 22.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.317.2020 - 317.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna