Rejestr zmian w biuletynie

21.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - ul. Kupiecka.pdf -Informacja z otwarcia ofert - ul. Kupiecka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - G. Parkowa.pdf -Informacja z otwarcia ofert - G. Parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka, obejmującego obszar działek nr 57/1, 57/2 i 203/1, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka, obejmującego obszar działek nr 57/1, 57/2 i 203/1, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka, obejmującego obszar działek nr 57/1, 57/2 i 203/1, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień na 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do przetargu w dniu 20.01.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXIV_288_2020.pdf - XXXIV_288_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok2020.pdf - Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów II o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1 w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów I o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1 w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 22 stycznia 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... następna