Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 57/12 i 57/13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użytkowanie wieczyste - informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.134.2021 z dnia 07.05.2021 r. -134.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy za rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.130.2021 z dnia 30.04.2021 r. -ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2021 - zmiana wzorów podpisó SM.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.131.2021 z dnia 30.04.2021 r. -ZARZĄDZENIE Nr 0050.131.2021 - powolanie komisji konkursowej dyrektorMuzeum.doc"

13.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykaz Nr 27.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 355/8 o pow.150 m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem na zorganizowanie placu manewrowego do nauki jazdy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.130.2021 z dnia 30.04.2021 r. -130.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.131.2021 z dnia 30.04.2021 r. -131.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XL sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 118.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.119.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 119.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.102.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 102.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.103.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 103.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.104.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 104.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.105.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 105.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.107.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 107.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 108.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.109.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 109.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.110.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 110.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.111.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 111.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 112.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.113.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 113.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.114.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 115.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 116.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2021 z dnia 08.04.2021 r. - 117.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.128.2021 z dnia 30.04.2021 r. -128.2021.pdf"

11.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 04.05.2021 r. o wszczęciu post. adm. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oświetlenia ulicznego w Starej Łomnicy na dz. nr 601/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Muzeum Filumenistycznego - TomaszNowicki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku PomocySpołecznej - Teresa Maciejewska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.132.2021 z dnia 06.05.2021 r. -132.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -zał. nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -Uzasadnienie-zmiana planu dochodów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -Uzasadnienie-zmiana planu wydatków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -akt normatywny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.129.2021 z dnia 30.04.2021 r. -akt normatywny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2021 dnia 06.05.2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Nr 26.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 471/2 o pow.15,00m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem pod garaż.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 16/2021 z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 12.05.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 11.05.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 11.05.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 11.05.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 11.05.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w UrzędzieMiasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 r. - INFORMACJA DOTYCZĄCAKONTROLI ZEWNĘTRZNYCH za rok 2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ZARZĄDZENIE NR 0050. 133.2021 - zasady pracyUrzędu - covid —od 10 maja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2021 - komisjarekrutacyjna FN doochody.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2021 - zasady pracyUrzędu - covid.doc"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 11.05.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna